Epoxidová barva na beton

Epoxidová barva na beton, epoxidové nátěry betonových podlah, epoxidová kolorovací barva na beton, epoxidová barva pro dopravní značení betonu, epoxidové protiskluzné barvy na beton a kvalitní údržba betonových podlah je zajišťována v rámci služeb naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému ISIS Professional™.

Epoxidová barva na beton

Nátěry betonu epoxidovými barvami na beton jsou prováděny patentním certifikovaným systémem ISIS Professional a vysoce kvalitními ochrannými systémy HTC Floor Systém, Obtego, Finalit, SIKA, BASF dle předepsaných dodavatelských směrnic a certifikovaného školení.

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí podlahářskou firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

EPOXIDOVÉ BARVY

Nabízíme epoxidové nátěry podlah, které jsou vysoce odolné a snadno omyvatelné.

 • epoxidové nátěry namáhaných prostor – garáže, sklady, servisy, výrobní haly
 • epoxidové nátěry vlhkých prostor – kuchyně, lázně, sklepy…
 • epoxidové nátěry mokrých místností – sprchy, prádelny…
 • možnost nátěru vhodného pro prostory, které se dostávají do styku s pitnou vodou
 • příprava podkladu – obroušení, očištění, vyspravení prasklin a nerovností
 • určení typu nátěrů podle chemických a fyzikálních vlastností
 • bezprašné tenkovrstvé nátěry
 • silnovrstvé nátěry
 • lité stěrky
 • přesypávané stěrkové systémy

Epoxidové nátěry díky své vysoké chemické odolnosti a vynikajícím mechanickým vlastnostem nabízejí epoxidové pryskyřice širokou škálu použití ve stavebnictví. Tyto vlastnosti jsou užitečné zejména v oblasti průmyslových podlah, kde se požadují tvrdé povrchy odolné vůči nárazům, opotřebení a smyku, vodivé, odolné vůči chemikáliím a hygienicky bezpečné.

Většinu z výše uvedených požadavků lze splnit aplikací epoxidu, který může být nanášen v různých formách, např.  jako impregnace, nátěry, samonivelační nebo jiné krycí stěrky, jakož i takzvané epoxidové maltové podlahy / vyrovnávací potěry ve vrstvě o tloušťce 10 mm.

Epoxidové podlahy se skládají z epoxidové pryskyřice, která neobsahuje rozpouštědla ani křemenný písek. Kromě základních komponent se přidávají další přísady se speciálními chemickými vlastnostmi. Vlastnosti epoxidového povrchu jsou zpravidla lepší než vlastnosti podkladu (betonu). Pevnost betonu obvykle vyhovuje požadavkům na konstrukci, a polymerová vrchní vrstva vylepšuje kvalitu podkladu, který je přímo vystaven zátěži. Na druhé straně použití epoxidových podlah splňuje estetické požadavky a požadavky na čištění a údržbu.

Finální kvalita povrchu ve velké míře záleží na důsledné přípravě podkladu, který musí být čistý a před aplikací finální stěrky řádně připravený. Pro čistý a rovný povrch se většinou požaduje bezprašné tryskání pískem a frézování.

Před aplikací krycí vrstvy se doporučujeme zkontrolovat následující parametry

 1. Vlhkost
 2. Čistota, absence olejových skvrn
 3. Pevnost v tlaku
 4. Soudržnost podkladu
 5. Praskliny
 6. Delaminace (rozvrstvení) podkladu
 7. Dilatace / roztažnost

Epoxidová barva na beton

Epoxidové nátěry podlah se aplikují ve dvou nebo více vrstvách. První vrstva – podkladová vrstva zajišťuje dobrou přilnavost k odkladu, „uzavírá“ poklad a redukuje místní rozdíly v kvalitě podkladu. Druhá a každá další vrstva je buď ZÁKLADNÍ nebo FINÁLNÍ a aplikuje se v různých tloušťkách.

Aplikuje se buď hladkou nebo zubovou stěrkou a po rozetření se k těsnění plynových bublin používá hřebový válec. Na vrchní vrstvy se může aplikovat dodatečná vrstva epoxidu. Pokud se má dosáhnout protiskluzového povrchu lze aplikovat vrchní vrstvu posypové drti. Zrnitost a množství posypové drti je normováno a závisí na zamýšleném použití daného prostoru. Pro redukci smyku lze použít také tzv. strukturované nátěry. Estetického vzhledu povrchu lze dosáhnout použitím posypové drti s dekorativními šupinkami nebo probarvené drti. Epoxidové podlahy mohou být lesklé, pololesklé nebo matné.

Veškeré epoxidové systémy, uvedené v katalogu, jsou při 20°C pochůzné nebo jsou zatížitelné po 12 hodinách, po 48 hodinách jsou schopny snést vyšší mechanické zatížení, a po 7 dnech dosahují finální mechanické odolnosti a chemické stability. Všechny vrchní nátěry jsou k dispozici ve standardních barvách podle barevné škály RAL.

TECHNICKÉ LISTY

TL_AQUADECOL EPOXY CLEAR M_HET barvy
TL_AQUADECOL EPOXY CLEAR SG_HET barvy
TL_AQUADECOL EPOXY M_HET barvy
TL_AQUADECOL EPOXY SG_HET barvy