Stěrky

Epoxidové podlahové stěrky, polyuretanové podlahové stěrky, nivelační cementové stěrky, antistatické podlahové stěrky, potravinářské podlahové stěrky, umělé sportovní povrchy, povrchy EPDM/TPV, designové podlahové stěrky, metalické stěrky, imitační kamenné stěrky, anhydritové stěrky a injektážní systémy včetně kvalitní úpravy povrchu minerálních podlah je zajišťována naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC®.

Stěrky

Podlahové stěrky, epoxidové stěrky či polyuretanové stěrky se řadí mezi takzvané lité podlahy, jelikož jejich aplikace probíhá litím a roztahováním, roztíráním tekutiny – stěrky, která pak zatvrdne. Na trhu je široká škála moderních podlahových krytin, které vyžadují perfektní rovinnost (hladkost) podkladu. Na úpravu podkladu jsou citlivé zejména například módní velkoformátové dlažby. Proto je nutné stávající potěry dorovnávat pomocí samonivelačních hmot. Při rekonstrukcích se prostřednictvím samonivelačních hmot upravují celkové výškové poměry jednotlivých prostor, popřípadě se překlenují spolu s odpovídajícím podkladovým nátěrem na podkladech. Na podlahové povrchy vyrovnané příslušnými N samonivelačními hmotami lze následně pokládat širokou škálu podlahových krytin od dlažby přes plovoucí podlahy, koberce, PVC, přírodní lina, lepené dřevo, korek a laminát až po epoxidové nátěry a stěrky.

Samonivelační podlahová stěrka je jedním z nejpřínosnějších materiálů pro úpravu nebo opravu poškozených či nevhodně připravených podkladů. Technologie a vlastnosti stěrek dnes umožňují široký rozsah aplikací v tloušťkách od 2 až 55 mm, zvyšují mechanickou odolnost podkladů, nebo jsou přímo použitelné jako finální podlahová vrstva.

Podlahové stěrky se primárně dělí na epoxidové či polyuretanové. Polyuretanové jsou oblíbené hlavně v domácnostech či méně zátěžových prostorách z hlediska otěru a pojezdu, protože lépe tlumí kročejový hluk, jsou pružnější, měkčí, aplikované ve větší tloušťce 3–4 mm s různou strukturou a designovou úpravou.

VÝHODY EPOXIDOVÉ A POLYURETANOVÉ PODLAHY / STĚRKY

 • malá tloušťka jen 0,3–3 milimetry, u polyuretanových do 4 mm.
 • podlaha je beze spár
 • dobrá tepelná vodivost a mechanické vlastnosti
 • chemická a vodoodpudivá odolnost
 • velké množství dekorů a barev včetně 3D vzorů
 • povrch může být lesklý, matný i s protiskluzovou úpravou

NEVÝHODY EPOXIDOVÉ A POLYURETANOVÉ PODLAHY / STĚRKY

 • finančně nákladnější – ceny od 800 Kč / m2, avšak i v řádech tisíců.
 • potřeba mít dobře připravený a pevný podklad.
 • nutná izolace podkladu proti zemní vlhkosti / nejsou paropropustné – difúzní
 • nejedná se o přírodní materiál – syntetický povrch
 • velmi náročné odstranění vs. silikátové nátěrové podlahové systémy OBTEGO®
 • budoucí riziko povrchového poškození bez možnosti lokální opravy vs. silikátové nátěrové podlahové systémy OBTEGO®

Naše firma se zabývá aplikací inovativních tenkovrstvých mikro cementových, epoxidových či polyuretanových stěrek a systémem jejich povrchových úprav. Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Instalace podlahových stěrek vyžaduje vstupní inspekci betonových či litých podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Stěrky

Dále je provedena zkouška pevnosti a tvrdosti podkladu. Pevnost a tvrdost podkladu se posoudí pomocí ocelového trnu, který se do něj zarývá. U podlah s neznámou skladbou se volí sonda v tloušťce podkladních vrstev. Následně je provedeno měření vlhkosti podkladu, jelikož je velmi důležitým parametrem podlahy před aplikací samonivelačních hmot z hlediska zbytkové vlhkosti stávajících potěrů. U betonových potěrů nesmí podle ČSN jejich zbytková vlhkost přesáhnout 4 %, u anhydritových potěrů dokonce 0,5 %. Zbytkové vlhkosti se měří pomocí CM metru – karbidovou zkouškou.

Je také prováděna zkouška savosti podkladu. Savost stávajícího podkladu se posoudí pomocí nalití malého množství vody na podklad. Pokud se voda po zhruba 5 minutách beze zbytku vsákne, jedná se o savý podklad, v opačném případě je podklad nesavý. V případě potřeby odstranění zbytků volných částic, nátěrů, lepidel a dalších balastních materiálů je provedeno odstranění mechanickou cestou, a to obroušením, tryskáním nebo odfrézováním až na vrstvu pevného soudržného podkladu. V případě potřeby se podlaha musí odmastit.

Instalaci podlahové stěrky předchází také důkladná penetrace podkladu. Podklad se penetruje podle zkoušky savosti příslušným druhem penetračního nátěru a to celoplošně a rovnoměrně. Na savé podklady přijde 1x penetrační nátěr a na zvláště savé podklady se penetrační nátěr nanáší případně dvakrát. V případě nesavého podkladu poslouží jako přípravný penetrační nátěr adhezní můstek. V případě aplikace nivelační podlahové stěrky na problematické podklady, použijme jako podkladový nátěr epoxidovou kotvu. Vyrovnání lokálních výtluků lze provést pomocí rychle tuhnoucí opravné hmoty.

Kontrola vyzrálé podlahové stěrky se provádí po vyzrání samonivelační hmoty vizuální kontrolou a kontrolou rovinnosti, a to opět pomocí dvoumetrové dřevěné nebo hliníkové latě. Odchylka rovinnosti nesmí být větší než 2 mm na dvoumetrové lati. Takto vyrovnané podlahové plochy jsou připraveny k následné pokládce podlahoviny či finální povrchové úpravě nátěrem či uzavírací difuzní transparentní impregnací.

Stěrky

PODLAHOVÉ STĚRKY A TECHNICKÉ PARAMETRY

Podlahové stěrky a výběr těchto hmot na trhu je skutečně velký a orientovat se v nich není vůbec jednoduché. Samonivelační hmota na konkrétní použití by se měla vybírat s ohledem na její základní vlastnosti, které musí odpovídat způsobu využívání daného prostoru, druhu následně aplikované podlahoviny, požadavku na tloušťky vyrovnávání, případně na rychlost aplikace. Z tohoto důvodu je důležité připomenout si rozdělení samonivelačních hmot podle druhu pojiva: dělí se na cementové a kalciosulfátové. Cementové dosahují větších pevností při příznivější cenové hladině, kalciosulfátové mají menší pnutí při vyzrávání, což je předurčuje i pro problematické podklady, ale jsou dražší a méně pevné.

ROZDĚLENÍ SAMONIVELAČNÍCH HMOT

 • podle tloušťky vyrovnávacího lože: standardní do 10 mm a hmoty pro vysoké lože do 30–50 mm
 • podle pevnosti v tlaku: od 20 MPa do 40 MPa
 • podle doby do pochůznosti po aplikaci: na rychlé s pochůzností do 4 hodin a pomalé s pochůzností do 24 hodin
 • podle doby, od kdy je možné aplikovat konkrétní podlahovinu: rozpětí od 24 hodin od pochůznosti až po zhruba 7 dnů

TYPY NIVELAČNÍCH PODLAHOVÝCH STĚREK

Stěrky

 • epoxidové podlahové stěrky
 • polyuretanové podlahové stěrky
 • nivelační cementové stěrky
 • antistatické podlahové stěrky
 • potravinářské podlahové stěrky
 • umělé sportovní povrchy
 • povrchy EPDM/TPV
 • designové podlahové stěrky
 • metalické stěrky
 • imitační kamenné stěrky
 • anhydritové stěrky

Podlahové stěrky na bázi epoxidových pryskyřic nebo polyuretanových směsí už dávno neomezují své pole působnosti jen na průmyslové a komerční prostory. Jejich dokonale hladký, lesklý a vysoce odolný povrch s nádherným trendovým industriálním designem nabírá na popularitě i v domácnostech. Příjemně se jich dotýká a výborně izolují. Podle použitých druhů pryskyřic získávají navíc různé vlastnosti. Mohou se například pochlubit antiskluzovou úpravou, která vznikne přidáním křemičitých částic, přimíchá-li se antistatické vlákno, podlaha bude mít antistatické vlastnosti. Můžeme je také všemožně barevně tónovat a tím vykouzlit originální atraktivní barevné obrazce. Do epoxidových podlah můžeme dokonce vložit barevné chipsy, písky, kamínky. Níže naleznete přehled dílčích bodů k těmto podlahovým úpravám.

 • široká škála barev
 • dlouhá životnost
 • výborná otěruvzdornost
 • zatížení a eliminace plísní a bakterií
 • malá tloušťka

Podlahové stěrky je možné je aplikovat na téměř všechny druhy podkladů. Ty je však třeba předem dobře upravit. Podklad rozhoduje o budoucím fungování stěrky. Epoxidová a polyuretanová podlaha se řadí mezi takzvané lité podlahy, jelikož jejich aplikace probíhá litím a roztahováním, roztíráním tekutiny – stěrky, která pak zatvrdne.