Čištění epoxidových podlah

Čištění epoxidových podlah, parní čištění epoxidových podlah, renovace epoxidových podlah, broušení epoxidových podlah zajištuje firma Floor Special Services® Mytí epoxidových podlah, čištění epoxidových podlah, údržbu epoxidových podlah, impregnace epoxidových podlah, protiskluzné nátěry epoxidových podlah  a kvalitní ochranu epoxidových podlah  zajišťujeme dle přísných certifikačních norem institutu IICRC, AHCP™ a profesionálního systému ISIS System™ v rámci České republiky, Slovenské republiky za stranu naší firmy Floor Special Services®.

Čištění epoxidových podlah

Čištění epoxidových podlah

ISIS System je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická norma naší firmy přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Čištění epoxidových podlah

AHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Floor Special Services® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru a průmyslu

Čištění epoxidových podlah  je prováděno patentním certifikovaným systémem ISIS Professional a profi horkovodními, parními a čistícími  systémy  Mosmatic,  ORTZEN a Wirbel, TURBO FORCE jako antibakteriální čištění a mytí epoxidových podlah, horkovodní čištění a mytí epoxidových podlah, parní čištění a mytí epoxidových podlah, čištění a mytí epoxidových podlah  horkou vodou, čištění a mytí epoxidových podlah  párou, pěnové antibakteriální čištění a mytí epoxidových podlah, čištění a mytí epoxidových podlah  se silným znečištěním, hloubkové čištění a mytí epoxidových podlah  na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRCISIS Professional.

Cenová nabídka vždy zahrnuje základní technologické úkony s  použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek.  Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Čištění epoxidových podlah

Čištění epoxidových podlah – systém HTC

Čištění epoxidových podlah  patentovanou metodou DSC (Diamond cleaning system)  nám umožňuje dosáhnout té nejvyšší kvality a efektivity čištění a leštění. Hybrid™ a  Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které schod čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií či za použití minimálního množství chemikálií s použitím čisté vody v kombinaci ekologického nano čističe, který se ihned zneutralizuje čistou vodou.

Čištění epoxidových podlah  metodou Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které podlahu čistí a leští mechanicky. Kotouče Twister™ lze použít na většinu běžných podlahových materiálů, jako je například terazzo, přírodní kámen, beton, vinyl a epoxid. Kotouče Twister™promění matný a opotřebený povrch na čistou a zářivě vyleštěnou podlahu. Kotouče Twister™ nabízejí přednosti, které ocení jak poskytovatelé čistících služeb, tak majitelé podlah a prováděcí firmy.

VÝHODY MECHANICKÉHO ČIŠTĚNÍ  metodou DCS (diamantové vodní čištění)

  • Bezprašné čištění (vodou s okamžitý odsátím)
  • Bezhlučné čištění (pouze tiché koutoučování bez broušení)
  • Rychlé čištění  díky revoluční vysoce účinné technologii
  • Protiskluzová úprava (anti-slip efekt hodnota R9)
  • Cenově přijatelné a ekonomicky výhodné

Čištění epoxidových podlah

Impregnace epoxidových podlah

Čištění epoxidových podlah  a následná dlouhodobá ochrana a konzervace je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch je ochráněn vrstvou molekul, nanočástic a pevných částic, které obalí strukturu povrchu, vyplní strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěného a renovovaného materiálu.

Protiskluzná impregnace epoxidových podlah je aplikována nanesením speciálního prostředků a ochrannou impregnaci určenou ke zvýšení protiskluzovosti povrchu epoxidových podlah . Poté provádíme denní údržbu, ke které postačí čistá voda s občasným použitím stopového množství přípravku firmy Finalit pro univerzální epoxidových podlah  materiály, který podporuje stálost vlastností ošetřeného povrchu. Přípravek má mimo mycích schopností také výhodu, že v jednom ošetřuje a udržuje protiskluzného vlastnosti epoxidových podlah .

Například každá struktura epoxidových podlah  má uveden protiskluz v jakém je vyrobena (jedná se pouze o hodnotu kluzné/protiskluzné plochy). Stupně protiskluznosti se značí R 9 až R 13 podle normy DIN 51130. R 9 na šikmé ploše v úhlu 6-10 stupňů, R 10 v úhlu 10-19 stupňů, R 11 v úhlu 19-27 stupňů, R 12 v úhlu 27-35 stupňů a R 13 nad 35 stupňů. Stupeň protiskluznosti výrobci značí písmeny A – B – C, kdy je C nejvyšší stupeň. Do běžné domácnosti není důvod proti skluz více řešit. V okolí bazénu či veřejných prostor je již tento údaj důležitý a je na něj kladen velký důraz.

Zvýrazňující impregnace epoxidových podlah   jsou dva typy a to jednosložkové zvýrazňující impregnace, které se používají především na vysoce opotřebených površích neb mají silnou viskozitu a silný zvýrazňující účinek a také se vyznačují především dlouhou dobou schnutí, což znamená cca 12hod bez zátěže. Dvousložkové impregnace jsou často používané pro jejich rychleschnoucí vlastnosti vs. jednosložkové impregnace a to cca 3-5hodin. Mají menší viskozitu, ale toto je nahrazeno dvousložkovou více fázovou aplikací prostřednictvím zvýrazňující penetrace a ochranné transparentní impregnace. Následně je možné pak povrchu strojově zaleštit a díky vícevrstvému penetračnímu základu určit nebo volit úroveň a tón zvýraznění epoxidových podlah, dlažbových a keramických povrchů.