Čištění teracových podlah

Čištění teracových podlah, čištění teracových podlah Praha, strojové čištění teracových podlah, strojové čištění teracových podlah Praha zajištuje firma Floor Special Services® systémem ISIS Professional™. Čištění teracových podlah, strojové čištění teracových  podlah, strojové mytí podlah, strojové leštění  podlah, impregnace  podlah, protiskluzné nátěry  podlah a kvalitní údržbu podlah nabízí v rámci svých služeb systému ISIS Professional™ firma Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému ISIS Professional™ v rámci České republiky, Slovenské republiky a Evropy.

Čištění teracových podlah

Čištění teracových  podlah je prováděno patentním certifikovaným systémem ISIS Professional a metodami profesionálního čištění teracových horkovodními, parními a čistícími  systémy  Mosmatic Hot Box a Wirbel, Steam PRO jako chemické čištění teracových a nanotechnologické čištění teracových  podlah, horkovodní čištění teracových a parní čištění teracových na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRCISISProfessional.

Potřebujete zajistit kvalitní a odborné čištění teracových podlah, strojové čištění teracových podlah, impregnaci teracových podlah ve Vaší domácnosti, kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu?

Čištění teracových podlah Praha, čištění teracových podlah Brno, čištění teracových podlah Plzeň,  čištění teracových  podlah Mělník, čištění teracových  podlah Česká lípa, čištění teracových podlah Mladá Boleslav, čištění teracových podlah Liberec, čištění teracových podlah Ústí nad Labem, čištění teracových podlah Děčín, čištění teracových podlah Kladno, v a čištění teracových  podlah Benešov, čištění teracových podlah Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit dle Vámi požadovaného rozsahu realizace v dodací lhůtě dle vzájemné dohody na základě Vaší objednávky.

Čištění teracových podlah je prováděno dle norem ISIS System Professional™ a IICRC britského institutu. ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií naší firmy a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative  – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Čištění teracových podlah

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění teracových a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění teracových – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických  podlah, kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější prostředí je rozšířit své pravidelné čištění teracových a údržbu povrchů prostřednictvím  pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na renovaci, repasi, strojové čištění teracových, čištění teracových a údržbu kamenných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná firma. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

IICRC certifikace naši firmu a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb naší firmy prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu naší firmy Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše firma v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat  spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše firma je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované  interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků,  kteří v rámci svého profesního růstu  stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše firma tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslové a bytové čištění teracových a čištění teracových podlahových povrchů.

Čištění teracových podlah

Čištění teracových podlah a vstupní inspekce

Čištění teracových  podlah a inspekce  podlah je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu  podlah a její inspekce. Prudký rozvoj vědy a technologií je v posledních desetiletích provázen i rychlým rozvojem stavebnictví a vývojem a zpracováním kamenných a keramických a fasádních materiálů a v neposlední řadě ochraně povrchů. V široké nabídce však není lehké se vždy snadno zorientovat, zvláště když některé technologie a postupy se od sebe liší jen minimálně.

Čištění teracových podlah má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce  podlah materiálů a stavu  podlah je zjištěno, že každý povrch má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola   je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takových to případech je  třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Čištění teracových podlah a vstupní informace

Čištění teracových podlah a strojové čištění teracových  podlah může zlepšit vzhled každé budovy. Chcete-li, aby Vaše kamenné povrchy byly čisté, je nutné pravidelně Vaše kamenné povrchy udržovat, avšak po určité době, je třeba si vyžádat odbornější zásah kamenické firmy. Naše firma se snaží co nejlépe orientovat ve stanovení vhodných technologických postupů s jejich následným uvedením do smluvní realizace, kde mnohé tradiční postupy čištění teracových  podlah, repase  podlah, čištění teracových  podlah a povrchů jsou kombinovány s postupy moderními za použití moderních materiálů a přirozeně i nových druhů energie a techniky. V případě obnovy památkově chráněných staveb a budov je za naši stranu firmy uplatňováno propojení moderních materiálů a technologií včetně dlouhodobého posouzení z hlediska jejich životnosti.

Čištění teracových  podlah, mytí podlah, impregnace a ochrana  podlah vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Strojové čištění teracových  podlah a inspekce  podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu  podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Čištění teracových podlah

Důležité je říci a upozornit na to, že na tradiční detaily tradičních technologických postupů se v mezidobí zapomnělo a neznalost bývá někdy nahrazována romantickými představami.  Profesionálně zpracovaný soubor a metodický realizační koncept, který naše firma dle zadaní vytváří vzhledem k výše uvedenému a dodržení zásad realizace, bývá leckdy přínosem nejen pro samotné realizátory, ale i pro projektanty, památkáře, soudní znalce či individuální stavebníky.

Čištění teracových podlah, repase  podlah a mytí podlah vyžaduje pro renomované podlahářské čistící  práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem, kteří se nebojí lhát a klamat  spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Čištění teracových podlah

Čištění teracových podlah a objednávka

Objednávka čištění teracových  podlah předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné čištění teracových  podlah objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky čištění teracových podlah a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění teracových
 3. Materiál a typ  podlah
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Čištění teracových podlah a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se povrch nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení čištění teracových  podlah  vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka čištění teracových podlah vždy zahrnuje základní technologické úkony s  použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek.  Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Čištění teracových podlah a technologie

Čištění teracových podlah

Chemické čištění teracových  podlah

Hlavním principem intenzivního chemického čištění teracových podlah a jejich povrchové ochrany  podlah, na kterém se zakládá námi aplikovaná patentovaná metoda čištění teracových a povrchové ochrany materiálů Finalit® je důkladné odstranění všech vodou nerozpustných a hluboko usazených nečistot, skvrn a fleků v různých materiálech prostřednictvím aktivních částic v rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 100 nanometrů s následnou aplikací transparentní proti přilnavé povrchové úpravy pomocí snížení povrchového napětí. Tato metoda umožnuje doposud nejprogresivnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob povrchového čištění teracových do hloubky povrchů, okamžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi, vodního  podlah s následnou povrchovou dlouhodobou transparentní ochranou různých materiálů.

Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH  podlah a materiálu, abychom mohli zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému Finalit Professional™.  Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky čištění teracových a čištění teracových  podlah a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového čištění teracových a čištění teracových  podlah.

Čištění teracových  podlah a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před čištění teracových a po čistění.

Čištění teracových  podlah s následnou povrchovou úpravou metodou Finalit®  je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Intenzivní čistící roztoky a činidla včetně impregnačních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

Čištění teracových podlah

Metoda a systém čištění teracových  podlah Finalit® díky extrémnímu prodloužení čistících intervalů a zkrácení doby čištění teracových materiálů jednoznačně dosahuje vysoké efektivity  v rámci následného běžného úklidu a taktéž úsporu na běžných čisticích prostředcích (úspora čistícího personálu, úspora času a nákladů na čištění teracových). Po provedení vyčištění teracových a následné povrchové úpravy, následně stačí k běžné údržbě čistá voda s trochou ekologicky šetrného čistícího roztoku Finalit®, který pomáhá udržovat dlouhodobou ochranu povrchu.

Čištění teracových podlah

Mechanické diamantové čištění teracových  podlah HTC | Twister

Čištění teracových podlah 

Čištění teracových  podlah patentovanou metodou DSC (Diamond cleaning system)  nám umožňuje dosáhnout té nejvyšší kvality a efektivity čištění teracových a leštění. Hybrid™ a  Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které schod čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií s použitím čisté vody v kombinaci ekologického nano čističe, který se ihned zneutralizuje čistou vodou.

Čištění teracových podlah

Leštění teracových podlah metodou Twister™ dosahuje díky diamantovým padům a profesionálním strojům velmi vysoké kvality a lesku a to jak matného či lesklého, což vždy záleží na typu  podlah a přání klienta. Leštění schodu probíhá bez jakýchkoliv chemikálií a nátěrů a lesku dosahujeme pouze přirozenou cestou s dlouhodobým efektem.

Čištění teracových podlah

Čištění teracových povrchů a čištění teracových  podlah metodou Twister™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které  podlahu čistí a leští mechanicky. Kotouče Twister™ lze použít na většinu běžných  podlahových materiálů, jako je například terazzo, přírodní kámen, beton, vinyl a epoxid. Kotouče Twister™ promění matný a opotřebený povrch na čistou a zářivě vyleštěnou  podlahu. Kotouče Twister™ nabízejí přednosti, které ocení jak poskytovatelé čistících služeb, tak majitelé  podlah a prováděcí firmy.

VÝHODY MECHANICKÉHO ČIŠTĚNÍ TERACOVÝCH PODLAH metodou DCS (diamantové vodní čištění teracových) a Finalit® :

 • Bezprašné čištění teracových podlah (vodou s okamžitý odsátím)
 • Bezhlučné čištění teracových podlah (pouze tiché koutoučování bez strojové čištění teracových)
 • Rychlé čištění teracových podlah ( 1x schod = cca 10min / 0,75m2)
 • Protiskluzová úprava (anti-slip efekt hodnota R9)
 • Cenově přijatelné (viz. odstavec ceny čištění teracových a impregnace.

Čištění teracových podlah 

Parní a horkovodní čištění teracových podlah

Parní čištění teracových  podlah s regulací suché až mokré páry, ergonomické ovládání na pistoli a plynulá regulace mokrá / suchá pára, možnost hadice dlouhé 30 – 90 metrů bez kolísavosti výkonu páry to je nekompromisním řešení pro čištění teracových odolných mastnot a grafitu ve slévárnách, průmyslu, restauračních zařízení, gastro provozech,, čištění teracových fasádních povrchů a střech a vysoko a těžko dostupných míst zajišťuje naše firma prostřednictvím těchto profesionálních strojů. Tyto stroje dokonale vyčistí vaše stroje bez vniknutí vlhkosti do konektorů a elektronických částí a díky produkovanému objemu a výroby páry zcela zajistí vysoce kvalitní a efektivní výsledek práce našich pracovníků.

Parní čištění teracových  podlah a čištění teracových horkou párou je prováděno v mnoha případech a realizací v rámci naší firmy profesionálním systémem plošného parního čištění teracových MOSMATIC SteamProfessional™. Tento systém je výsledkem několika letého výzkumu inovace výrobců parní strojů a parních vyvíječů s renomované švýcarské firmy MOSMATIC AG.

Čištění teracových  podlah párou a nepřekonatelnou výhodou a předností tohoto čištění teracových je fakt, že z malé ač výkonné parní trysky tento systém MOSMATIC Steam Professional™ dokáže vytvořit čistící plochu kolem 40cm v průměru při konstantním tlaku a výkonu páry na čištěný povrch. Tím se posouvá technika parního čištění teracových nad hranice stávajících dostupných možností a umožňuje mnohonásobně zvýšit efektivitu parního čištění teracových ploch, zdí, stropů, stěn, obkladů,  podlah, dlažeb, kuchyňských a potravinářských provozů, fasád, střech a venkovních či vnitřních interiérových povrchů, kde není vhodné pracovat přímo s vodou.

Čištění teracových podlah párou a jeho hlavními přednosti:

 • Ekologické čištění teracových bez chemických přípravků či s minimálním množstvím.
 • Ošetřený povrch zůstává dočasně antistatický.
 • Vysoká úroveň hygieny – likviduje viry, bakterie, houby a další bacily.
 • Očištěný povrch zůstává bez zbytků nečistot, čímž se prodlužuje doba opětovného čištění teracových.
 • Téměř destilovaná pára, která neobsahuje soli.
 • Mnohostranné využití v domácnosti i průmyslu.
 • Horká pára pod silným tlakem proniká hluboko pod povrch organických materiálů.
 • Zneškodníte i nejhorší nečistoty, jakou jsou mastnoty, vosky a oleje.
 • Odstraňuje nežádoucí pachové stopy.
 • Čištění teracových velkého množství materiálů a povrchů.
 • Vhodné pro alergiky – anti alergenní čištění teracových
 • Při čištění párou dochází k likvidaci choroboplodných zárodků.
 • Likviduje především viry, alergeny, bakterie, roztoče, plísně a houby.

Parní čištění teracových podlah a jeho použití:

 • Zdravotní péče – boj s infekcemi a běžnými bakteriemi
 • Čištění teracových ulic – tvrdý boj s odstraňováním žvýkaček a graffiti
 • Průmysl – hloubkové čistění a odmašťování s minimálními prostoji
 • Smluvní čištění teracových – zlepšování viditelných výsledků čištění teracových v kratším čase
 • Stravování & potravinářská výroba – zachování nejvyšších standardů čištění teracových a hygieny
 • Průmyslové haly a výrobní provozy
 • Volný čas a pohostinnost – kladný první dojem, který přispívá k úspěšnému podnikání