Antistatické stěrky

Lité antistatické podlahy, polyuretanové ESD stěrky, vodivé podlahy dle norem ČSN EN 1081, DIN 51953–Rg < 106 Ohm, polyuretan-epoxidové ESD lité podlahy, zátěžové ESD polyuretanové podlahy jsou instalovány včetně kvalitní úpravy povrchu minerálních podlah a odborného poradenství naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC®.

Antistatické stěrky

Antistatické ESD lité podlahy = Vodivé podlahy dle norem ČSN EN 1081, DIN 51953–Rg < 106 Ohm – pro podlahy ve výbušném prostředí nebo ČSN EN 61340-5-1–Rg < 109 Ohm pro takzvané oblasti ESD jako ochrana elektronicky citlivých součástek před elektrostatickým výbojem. Svodový odpor: 10– 106 Ohm u ESD podlah < 109 Ohm

Antistatické a ESD podlahy jsou na bázi bezrozpouštědlové syntetické pryskyřice, které vynikají výtečnou elektrostatickou vodivostí, mají hladký nebo lehce zrnitý povrch a splňují vysoké nároky na estetiku a hygienu. Antistatická podlaha může být buď  bezespárá, nebo s přiznanými smršťovacími spárami. Barevnost podlah je dle vzorníku RAL.

Naše firma se zabývá aplikací antistatických inovativních tenkovrstvých mikro cementových, epoxidových či polyuretanových stěrek a systémem jejich povrchových úprav. Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Instalace podlahových stěrek vyžaduje vstupní inspekci betonových či litých podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Antistatické stěrky

Dále je provedena zkouška pevnosti a tvrdosti podkladu. Pevnost a tvrdost podkladu se posoudí pomocí ocelového trnu, který se do něj zarývá. U podlah s neznámou skladbou se volí sonda v tloušťce podkladních vrstev. Následně je provedeno měření vlhkosti podkladu, jelikož je velmi důležitým parametrem podlahy před aplikací samonivelačních hmot z hlediska zbytkové vlhkosti stávajících potěrů. U betonových potěrů nesmí podle ČSN jejich zbytková vlhkost přesáhnout 4 %, u anhydritových potěrů dokonce 0,5 %. Zbytkové vlhkosti se měří pomocí CM metru – karbidovou zkouškou.

Je také prováděna zkouška savosti podkladu. Savost stávajícího podkladu se posoudí pomocí nalití malého množství vody na podklad. Pokud se voda po zhruba 5 minutách beze zbytku vsákne, jedná se o savý podklad, v opačném případě je podklad nesavý. V případě potřeby odstranění zbytků volných částic, nátěrů, lepidel a dalších balastních materiálů je provedeno odstranění mechanickou cestou, a to obroušením, tryskáním nebo odfrézováním až na vrstvu pevného soudržného podkladu. V případě potřeby se podlaha musí odmastit.

Instalaci podlahové stěrky předchází také důkladná penetrace podkladu. Podklad se penetruje podle zkoušky savosti příslušným druhem penetračního nátěru a to celoplošně a rovnoměrně. Na savé podklady přijde 1x penetrační nátěr a na zvláště savé podklady se penetrační nátěr nanáší případně dvakrát. V případě nesavého podkladu poslouží jako přípravný penetrační nátěr adhezní můstek. V případě aplikace nivelační podlahové stěrky na problematické podklady, použijme jako podkladový nátěr epoxidovou kotvu. Vyrovnání lokálních výtluků lze provést pomocí rychle tuhnoucí opravné hmoty.

Kontrola vyzrálé podlahové stěrky se provádí po vyzrání samonivelační hmoty vizuální kontrolou a kontrolou rovinnosti, a to opět pomocí dvoumetrové dřevěné nebo hliníkové latě. Odchylka rovinnosti nesmí být větší než 2 mm na dvoumetrové lati. Takto vyrovnané podlahové plochy jsou připraveny k následné pokládce podlahoviny či finální povrchové úpravě nátěrem či uzavírací difuzní transparentní impregnací.

Antistatické stěrky

ANTISTATICKÉ LITÉ PODLAHY  A PARAMETRY

Polyuretanové či epoxidové pryskyřice se používají v mnoha odvětvích průmyslu již více než 60 let. Důležitou vlastností polyuretanu je schopnost přizpůsobit se individuálním požadavkům. Nabízí možnost regulace vlastností, jako jsou vytvrzování, elasticita a odolnost proti stárnutí, povětrnostním vlivům, zvětrávání, praskání a poškrábání. Podlahy na bázi polyuretanových pryskyřic mají všestranné využití. Polyuretanové (PU) podlahy se původně využívali především v průmyslu. V posledních letech se ale staly velmi oblíbené i pro rodinné domy, byty a komerční objekty.

Samonivelační epoxidová/polyuretanová stěrka s hladkým povrchem o tloušťce 2-3mm, elektrostaticky vodivá se svodovým odporem 104-106 Ohm nebo dle požadavku zákazníka. Jedná se o podlahy zajišťující ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Používá se všude tam, kde je potřebné odvedení elektrostatického náboje, přísné hygienické požadavky, jednoduchá dekontaminace, vysoké nároky na hladkost povrchu. Je aplikována v laboratořích, jaderných elektrárnách, centrálách řídících systémů, operačních sálech, skladech výbušných materiálů a explozivních látek.

ANTISTATICKÉ PODLAHY / STĚRKY a přehled oblastí použití

Antistatické podlahy lze aplikovat všude, kde je z jakýchkoli důvodů předepsáno antistatické nebo elektrostaticky vodivé provedení podlah.

 • operační sály, nemocnice
 • laboratoře, chemický průmysl
 • prostory s nebezpečím výbuchu
 • elektronický průmysl
 • farmaceutické provozy
 • automobilový průmysl

ANTISTATICKÉ LITÉ STĚRKY A TECHNOLOGICKÝ POSTUP

 1. Příprava povrchu = zpravidla se povrchová úprava nanáší na cementem vázané podklady, jako jsou cementové potěry nebo beton, zřídka také na magnezitové, popř. anhydritové potěry. Pokud existuje nebezpečí vzlínání vlhkosti z podkladu, je nutno zvolit difúzně otevřený systém. Termoplastické podklady – například litý asfalt – vyžadují vazce elastické – polyuretanové povrchové úpravy.
 2. Podkladní (penetrační) nátěr zajišťuje přídržnost mezi podkladem a povrchovou úpravou. Pro podkladní nátěry se obvykle používají nízkovizkózní, transparentní epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel. Je-li potřeba vyrovnat podklad, pak se podkladní pryskyřice naplní vypalovaným křemičitým pískem. Pro difúzně otevřené systémy se jako podkladní nátěry používají vodou emulgovatelné epoxidové pryskyřice.
 3. Vyrovnávací stěrka = svodový odpor systému vodivých povrchových úprav podlah vyplývá v první řadě z tloušťky krycí vrstvy. Aby bylo dosaženo jednotného odporu na celé ploše, je nutno dbát na rovnoměrnou tloušťku krycí vrstvy. Proto je u hrubých a nerovných podkladů vhodné, nanést po podkladním nátěru vyrovnávací stěrkovou hmotu z podkladní pryskyřice a křemičitého písku.
 4. Provedení vodivého nátěru = vybíjecí schopnost betonu se postupem času v důsledku vysychání snižuje a kromě toho působí podkladní nátěr jako izolační vrstva, je nutná aplikace takzvané vodivé vrstvy. Díky této elektrostaticky vodivé mezivrstvě s konstantním odporem je možné odvádět po určitých drahách elektrostatický výboj. Skládá se z černého vodivého laku a vodivých, samolepicích měděných pásků. Vodivými pásky se vytváří spojení mezi systémem povrchové úpravy a uzemněním. Pásky se lepí zpravidla do méně zatížených oblastí na podkladní nátěr, popř. vyrovnávací stěrkovou hmotu a připojují se pomocí kabelů na zemnící vedení.Platí pravidlo, že na 100 m2 podlahové plochy je třeba provést jedno připojení vodivého pásku na uzemnění. Alternativní a stabilní uzemnění poskytuje použití takzvané vodivé sady. Ta obsahuje hmoždinky, které se kotví do podkladu. Spojení s uzemněním lze velmi snadno vytvořit pomocí kabelové koncovky. Černý vodivý lak, který se aplikuje válečkem přes vodivé pásky, má v horizontálním směru mnohem větší vodivost než materiál krycí vrstvy. Připojení vodivých pásků na uzemňovací okruh smí provádět pouze kvalifikovaný elektroinstalatér.
 1. Provedení krycí vrstvy = vodivé vlastnosti materiálu krycí vrstvy jsou zpravidla zajištěny příměsí uhlíkových vláken. Podle typu použití existuje několik možností aplikace krycí vrstvy:
 • vysoce mechanicky a chemicky zatížitelné systémy na bázi epoxidových pryskiřic bez obsahu rozpouštědel
 • vazce tuhé až vazce elastické systémy na bázi polyuretanových pryskyřic bez obsahu rozpouštědelU krycí vrstvy, vybíjející elektrostatický náboj, lze zvýšit protiskluzný účinek dodatečným posypem. K tomu se používají speciální karbidy křemíku s vodivými schopnostmi. Vypalované křemičité písky, obvykle používané pro průmyslové podlahy, k tomu nejsou vhodné!
 1. Provedení finální antistatické vrstvy tedy uzavírací vrstvy, jejíž vodivost je zajištěna uhlíkovými vlákny, mají dostatečnou vodivost k tomu, aby splnily požadavky na ochranu proti explozi. Nesplňují však aktuální požadavky na ochranu ESD. Pro vyřešení tohoto problému se krycí vrstva dodatečně opatří pigmentovanými vodivými uzavíracími vrstvami. Tyto uzavírací vrstvy jsou vysoce odolné proti otěru a mají určitou horizontální vodivost. Tím jsou schopny homogenizovat vodivost celého systému a vzniklý náboj odvádět nejen vertikálně, ale i horizontálně. Tím jsou splněny všechny příslušné normy ESD. Vodivé uzavírací vrstvy jsou zpravidla na bázi vodou ředitelných, dvousložkových polyuretanových nebo epoxidových disperzí.

Veškerý sortiment antistatických ESD polyuretanových / epoxidových podlah odebíráme pouze v té nejvyšší kvalitě a od předních výrobců jako je například Arturo, Sika aj.