Betonové stěrky

Lité betonové podlahy, lité stěrky, cementovo epoxidové lité podlahy, zátěžové betonové podlahy, betonové nivelační podlahy jsou instalovány včetně kvalitní úpravy povrchu minerálních podlah a odborného poradenství naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC®.

Betonové stěrky

Betonové lité podlahy = podlahové stěrky, minerální stěrky se řadí mezi takzvané lité podlahy, jelikož jejich aplikace probíhá litím a roztahováním, roztíráním tekutiny – stěrky, která pak zatvrdne. Na trhu je široká škála moderních podlahových krytin, které vyžadují perfektní rovinnost (hladkost) podkladu. Na úpravu podkladu jsou citlivé zejména například módní velkoformátové dlažby. Proto je nutné stávající potěry dorovnávat pomocí samonivelačních hmot. Při rekonstrukcích se prostřednictvím samonivelačních hmot upravují celkové výškové poměry jednotlivých prostor, popřípadě se překlenují spolu s odpovídajícím podkladovým nátěrem na podkladech. Na podlahové povrchy vyrovnané příslušnými N samonivelačními hmotami lze následně pokládat širokou škálu podlahových krytin od dlažby přes plovoucí podlahy, koberce, PVC, přírodní lina, lepené dřevo, korek a laminát až po epoxidové nátěry a stěrky.

Betonová (cementová) samonivelační podlahová stěrka je jedním z nejpřínosnějších materiálů pro úpravu nebo opravu poškozených či nevhodně připravených podkladů. Technologie a vlastnosti stěrek dnes umožňují široký rozsah aplikací v tloušťkách od 2 až 55 mm, zvyšují mechanickou odolnost podkladů, nebo jsou přímo použitelné jako finální podlahová vrstva.

Naše firma se zabývá aplikací inovativních tenkovrstvých mikro cementových či minerálních stěrek a systémem jejich povrchových úprav. Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Instalace podlahových stěrek vyžaduje vstupní inspekci betonových či litých podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Betonové stěrky

Dále je provedena zkouška pevnosti a tvrdosti podkladu. Pevnost a tvrdost podkladu se posoudí pomocí ocelového trnu, který se do něj zarývá. U podlah s neznámou skladbou se volí sonda v tloušťce podkladních vrstev. Následně je provedeno měření vlhkosti podkladu, jelikož je velmi důležitým parametrem podlahy před aplikací samonivelačních hmot z hlediska zbytkové vlhkosti stávajících potěrů. U betonových potěrů nesmí podle ČSN jejich zbytková vlhkost přesáhnout 4 %, u anhydritových potěrů dokonce 0,5 %. Zbytkové vlhkosti se měří pomocí CM metru – karbidovou zkouškou.

Je také prováděna zkouška savosti podkladu. Savost stávajícího podkladu se posoudí pomocí nalití malého množství vody na podklad. Pokud se voda po zhruba 5 minutách beze zbytku vsákne, jedná se o savý podklad, v opačném případě je podklad nesavý. V případě potřeby odstranění zbytků volných částic, nátěrů, lepidel a dalších balastních materiálů je provedeno odstranění mechanickou cestou, a to obroušením, tryskáním nebo odfrézováním až na vrstvu pevného soudržného podkladu. V případě potřeby se podlaha musí odmastit.

Instalaci podlahové stěrky předchází také důkladná penetrace podkladu. Podklad se penetruje podle zkoušky savosti příslušným druhem penetračního nátěru a to celoplošně a rovnoměrně. Na savé podklady přijde 1x penetrační nátěr a na zvláště savé podklady se penetrační nátěr nanáší případně dvakrát. V případě nesavého podkladu poslouží jako přípravný penetrační nátěr adhezní můstek. V případě aplikace nivelační podlahové stěrky na problematické podklady, použijme jako podkladový nátěr epoxidovou kotvu. Vyrovnání lokálních výtluků lze provést pomocí rychle tuhnoucí opravné hmoty. Kontrola vyzrálé podlahové stěrky se provádí po vyzrání samonivelační hmoty vizuální kontrolou a kontrolou rovinnosti, a to opět pomocí dvoumetrové dřevěné nebo hliníkové latě. Odchylka rovinnosti nesmí být větší než 2 mm na dvoumetrové lati. Takto vyrovnané podlahové plochy jsou připraveny k následné pokládce podlahoviny či finální povrchové úpravě nátěrem či uzavírací difuzní transparentní impregnací.

Betonové stěrky

BETONOVÉ PODLAHY A PARAMETRY

Betonové podlahové úpravy prostřednictvím  podlahových vsypů DURAMO, jenž jsou určeny pro použití v průmyslových podlahách, je založeno na portlandském cementu CEMEX, speciální příměsi a vysoko pevnostního kameniva (přírodní křemen, přírodní a syntetický korund, syntetický diamant). Vsypy DURAMO obsahují stejný cement jako betony dodávané společností CEMEX, čímž umožňují dosažení vysoké kvality a životnosti realizovaných průmyslových podlah.

DURAMO quartz – jedná se o základní podlahový vsyp obsahující jako plnivo velmi kvalitní křemen. Tento vsyp je vhodný na průmyslové podlahy do skladovacích a výrobních hal s lehkými výrobky, hromadných garáží s pojezdem 200 vozidel do 2t/den, chodeb veřejných prostor apod.

DURAMO metalic – Vsyp obsahující syntetický korund (metalická slitina hliníku), jehož tvrdost se blíží diamantu. Podlahy s metalickým vsypem jsou vhodné do výrobních a skladovacích prostor pro středně těžké zboží, provoz strojů, automobilový průmysl, výrobu obráběcích strojů, veřejné prostory s intenzivním provozem a parkoviště s pojezdem více než 200 vozidel do 2t/den, nebo max. 200 vozidel do 5t/den.

DURAMO corund – vsypová směs obsahující přírodní korund, jenž vyniká výborným propojení a soudržností s cementový pojivem. Je vhodný do prostor s vysokým nárokem na odolnost vůči obrusu – manipulace s těžkými břemeny, pojezd polyuretanovými kolečky apod.

DURAMO carbide – Směs obsahující syntetický diamant. Tento typ vsypu je vhodný pro vysoce zatěžované provozy strojírenského a hutního průmyslu, plochy vystavené intenzivnímu pojezdu nákladních vozidel a pásových vozidel, výstavní prostory apod.

Betonové stěrky

BETONOVÉ SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

Betonové / cementové stěrky jsou vyrobeny na bázi cementu – směsi suchého sypkého cementu, plniv a speciálních příměsí podle specifické potřeby v konečném uplatnění. Častá barevná či strukturální rozdílnost, která by mohla být považována za nedokonalost, je právě tím, co dává cementové stěrce charakteristickou podobu (industriální vzhled) a de facto je tak každá podlaha originál.

Betonová samonivelační stěrka je jedním z nejpřínosnějších materiálů pro úpravu nebo opravu poškozených či nevhodně připravených podkladů. Technologie a vlastnosti stěrek dnes umožňují široký rozsah aplikací v tloušťkách od 2 až 55 mm, zvyšují mechanickou odolnost podkladů, nebo jsou přímo použitelné jako finální podlahová vrstva. Samonivelační stěrky určené k úpravě rovinatosti nebo vyhlazení podkladu pro následné provedení finální nášlapné vrstvy.

DURAMO levelit 230 – jemnozrnná podkladní samonivelační stěrka, vhodná k vyrovnávání a vyhlazování cementových a anhydritových potěrů. Vyznačuje se velmi hladkým povrchem a vysokou samonivelační schopností. Ideální k přípravě podkladů pod tenkovrstvé nášlapné vrstvy: syntetické nátěry, PVC, linoleum, koberce apod. Aplikace v tloušťce vrstvy od 2 do 30 mm. Pevnost v tlaku min. 30 MPa.

DURAMO level 550 – podkladní samonivelační stěrka určena k vyrovnávání velkých nerovností podkladů, poškozených potěrů nebo k zalévání rozvodů elektrických podlahových topení. Je určená k použití jako podkladní vyrovnávací vrstva pod koberce, plovoucí podlahy, dlažbu a syntetické stěrky. Aplikace v tloušťce od 5 do 50 mm. Pevnost v tlaku min. 30 MPa.

DURAMO level P550 – vysoko pevnostní samonivelační stěrka určena k vyrovnávání  nerovností v průmyslových a výrobních prostorách vystavených vysokému mechanickému zatížení. Velmi vhodná jako podklad pod syntetické nátěry a stěrky, které vyžadují vysokou pevnost podkladu. Aplikace v tloušťce od 5 do 30 mm. Pevnost v tlaku min. 35 MPa.

DURAMO levelit F415 – vysoko pevnostní samonivelační stěrka pro použití jako finální nášlapná podlahová vrstva v garážích, sklepech, zatěžovaných průmyslových a výstavních prostorách (třída zatížitelnosti III.). DURAMO levelit F415 je standardně vyráběna v cementově šedé barvě, na přání je možné provedení v bílé nebo barvené variantě. Aplikace v tloušťce 4 – 15 mm.  Pevnost v tlaku min. 40 MPa.

DURAMO levelit F515 – Samonivelační stěrka s extrémní odolností vůči abrazi a otěru. Tato stěrka je vhodná k realizaci vysoce namáhaných průmyslových podlah, nebo jako náhrada poškozených vsypových vrstev pancéřových podlah. Použití v extrémně zatěžovaných průmyslových prostorách, obchodních a veletržních objektech, velkokapacitních garážích a skladech. DURAMO levelit F415 je standardně vyráběna v cementově šedé barvě, na přání je možné provedení v barvené variantě. Aplikace v tloušťce 5-15 mm.  Pevnost v tlaku min. 45 MPa.

BETONOVÉ STĚRKY A JEJICH VYUŽITÍ

  • Garáže
  • Dílny
  • Sklady
  • Sklepní prostory
  • Chodby a koridory
  • Nakládací rampy
  • Obchodní objekty
  • Průmyslové výrobní objekty
  • Logistická centra


Veškerý sortiment epoxidových podlah a nátěrů odebíráme pouze v té nejvyšší kvalitě a od předních výrobců.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení firmy Floor Special Services®

Úvod » Stěrky » Betonové stěrky