Cementové stěrky

Lité cementové podlahy, lité cementové stěrky, cementovo epoxidové lité podlahy, zátěžové cementové podlahy, cementové nivelační podlahy jsou instalovány včetně kvalitní úpravy povrchu minerálních podlah a odborného poradenství naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC®.

Cementové stěrky

Cementové lité podlahy = podlahové stěrky, minerální stěrky se řadí mezi takzvané lité podlahy, jelikož jejich aplikace probíhá litím a roztahováním, roztíráním tekutiny – stěrky, která pak zatvrdne. Na trhu je široká škála moderních podlahových krytin, které vyžadují perfektní rovinnost (hladkost) podkladu. Na úpravu podkladu jsou citlivé zejména například módní velkoformátové dlažby. Proto je nutné stávající potěry dorovnávat pomocí samonivelačních hmot. Při rekonstrukcích se prostřednictvím samonivelačních hmot upravují celkové výškové poměry jednotlivých prostor, popřípadě se překlenují spolu s odpovídajícím podkladovým nátěrem na podkladech. Na podlahové povrchy vyrovnané příslušnými N samonivelačními hmotami lze následně pokládat širokou škálu podlahových krytin od dlažby přes plovoucí podlahy, koberce, PVC, přírodní lina, lepené dřevo, korek a laminát až po epoxidové nátěry a stěrky.

Cementová samonivelační podlahová stěrka je jedním z nejpřínosnějších materiálů pro úpravu nebo opravu poškozených či nevhodně připravených podkladů. Technologie a vlastnosti stěrek dnes umožňují široký rozsah aplikací v tloušťkách od 2 až 55 mm, zvyšují mechanickou odolnost podkladů, nebo jsou přímo použitelné jako finální podlahová vrstva.

Naše firma se zabývá aplikací inovativních tenkovrstvých mikro cementových či minerálních stěrek a systémem jejich povrchových úprav. Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Instalace podlahových stěrek vyžaduje vstupní inspekci betonových či litých podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Cementové stěrky

Dále je provedena zkouška pevnosti a tvrdosti podkladu. Pevnost a tvrdost podkladu se posoudí pomocí ocelového trnu, který se do něj zarývá. U podlah s neznámou skladbou se volí sonda v tloušťce podkladních vrstev. Následně je provedeno měření vlhkosti podkladu, jelikož je velmi důležitým parametrem podlahy před aplikací samonivelačních hmot z hlediska zbytkové vlhkosti stávajících potěrů. U betonových potěrů nesmí podle ČSN jejich zbytková vlhkost přesáhnout 4 %, u anhydritových potěrů dokonce 0,5 %. Zbytkové vlhkosti se měří pomocí CM metru – karbidovou zkouškou.

Je také prováděna zkouška savosti podkladu. Savost stávajícího podkladu se posoudí pomocí nalití malého množství vody na podklad. Pokud se voda po zhruba 5 minutách beze zbytku vsákne, jedná se o savý podklad, v opačném případě je podklad nesavý. V případě potřeby odstranění zbytků volných částic, nátěrů, lepidel a dalších balastních materiálů je provedeno odstranění mechanickou cestou, a to obroušením, tryskáním nebo odfrézováním až na vrstvu pevného soudržného podkladu. V případě potřeby se podlaha musí odmastit.

Instalaci podlahové stěrky předchází také důkladná penetrace podkladu. Podklad se penetruje podle zkoušky savosti příslušným druhem penetračního nátěru a to celoplošně a rovnoměrně. Na savé podklady přijde 1x penetrační nátěr a na zvláště savé podklady se penetrační nátěr nanáší případně dvakrát. V případě nesavého podkladu poslouží jako přípravný penetrační nátěr adhezní můstek. V případě aplikace nivelační podlahové stěrky na problematické podklady, použijme jako podkladový nátěr epoxidovou kotvu. Vyrovnání lokálních výtluků lze provést pomocí rychle tuhnoucí opravné hmoty. Kontrola vyzrálé podlahové stěrky se provádí po vyzrání samonivelační hmoty vizuální kontrolou a kontrolou rovinnosti, a to opět pomocí dvoumetrové dřevěné nebo hliníkové latě. Odchylka rovinnosti nesmí být větší než 2 mm na dvoumetrové lati. Takto vyrovnané podlahové plochy jsou připraveny k následné pokládce podlahoviny či finální povrchové úpravě nátěrem či uzavírací difuzní transparentní impregnací.

Cementové stěrky

CEMENTOVÉ PODLAHOVÉ STĚRKY A PARAMETRY

Litá cementová podlaha CEMFLOW je díky svým kladům velice oblíbenou a v dnešní době nejvíce používanou litou cementovou podlahou, a to zejména v místech, kde je vyšší vlhkost. Při své práci využíváme nejvyspělejších technologií a normovaných postupů práce, což nám umožňuje vytvářet naprosto rovné lité podlahy.

Litá cementová podlaha CEMFLOW je samonivelační litý potěr s ověřenou unikátní recepturou na bázi cementového pojiva a speciálních přísad. Obsah jemných částic cementu (s maximální velikostí zrna 8 mm) a příměsi (jemně mletého vápence) musí být asi 600 kg. K dosažení dobré tekutosti se použila Superplastifikační přísada na bázi modifikovaných polykarboxylátů a provzdušňující přísada. Redukci vzniku smršťování zajišťují přísady proti smršťování, které ho redukují o 40%. Množství cementu je dáno požadovanou třídou pevnosti, které lze rozdělit do tří pevnostních skupin:

  • CT – C20 – F4 (obchodní značka CEMFLOW® CF20)
  • CT – C25 – F5 (obchodní značka CEMFLOW® CF25)
  • CT – C30 – F6 (obchodní značka CEMFLOW® CF30)

Výhody cementových litých podlah CEMFLOW

  • menší pracnost, samonivelační efekt s výrazně lepší rovinností podlahy
  • dokonalé obalení trubek podlahového topení
  • snížení tloušťky konstrukce, menší zatížení stropní konstrukce
  • odpadá vyztužování kari sítěmi a případně další vyrovnávací procesy
  • lepší mechanické vlastnosti (potěr je pochozí již po 24 hodinách)
  • na realizaci stejné plochy je potřebný osminásobně kratší čas 

Lité cementové podlahy CEMFLOW zpravidla použijeme v takových místech, kde není možné použít anhydritové podlahy. Jedná se o místa se zvýšenou vlhkostí jako jsou například prádelny, sklepy, umývárny, sauny, vnitřní bazény atd. Lité cementové podlahy CEMFLOW lze podle třídy pevnosti použít jako součást souvrství podlah, na vyrovnávající vrstvy podlah při rekonstrukcích objektů, na zalití podlahového topení, jakož i na vytvoření finální vrstvy v méně zatěžovaných prostorách, jakými jsou sklepy, domácí dílny, garáže a podobně nebo jako podklad pro téměř jakoukoli finální nášlapnou vrstvu jako je například: dlažba, PVC, parkety, plovoucí podlahy, koberce a podobně. Využití tedy naleznou i v místech jako jsou obývací pokoje, kuchyně, koupelny, dětské pokoje, chodby, komerční prostory atd.

Lité cementové podlahy CEMFLOW jsou vynikající volbou z důvodu rychlosti realizace lití a tím značné úspory nákladů a času. Za den je možné vylít plochu až 1000 m2, což ušetří vaše náklady spojené s časovou náročností. Další úsporou jsou náklady, kdy není nutné vyztužování kari sítěmi nebo případného stěrkování. Po vylití cementové podlahy CEMFLOW zůstane dokonale rovná podlaha s rovinností ± 2 mm / 2m. Veškerý sortiment epoxidových podlah a nátěrů odebíráme pouze v té nejvyšší kvalitě a od předních výrobců.