Polyuretanové stěrky

Lité polyuretanové podlahy, polyuretanové podlahové stěrky, polyuretan-epoxidové lité podlahy, zátěžové polyuretanové podlahy jsou instalovány včetně kvalitní úpravy povrchu minerálních podlah a odborného poradenství naší firmou Floor Special Services® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC®.

Polyuretanové stěrky

Lité podlahy = podlahové stěrky, epoxidové stěrky či polyuretanové stěrky se řadí mezi takzvané lité podlahy, jelikož jejich aplikace probíhá litím a roztahováním, roztíráním tekutiny – stěrky, která pak zatvrdne. Na trhu je široká škála moderních podlahových krytin, které vyžadují perfektní rovinnost (hladkost) podkladu. Na úpravu podkladu jsou citlivé zejména například módní velkoformátové dlažby. Proto je nutné stávající potěry dorovnávat pomocí samonivelačních hmot. Při rekonstrukcích se prostřednictvím samonivelačních hmot upravují celkové výškové poměry jednotlivých prostor, popřípadě se překlenují spolu s odpovídajícím podkladovým nátěrem na podkladech. Na podlahové povrchy vyrovnané příslušnými N samonivelačními hmotami lze následně pokládat širokou škálu podlahových krytin od dlažby přes plovoucí podlahy, koberce, PVC, přírodní lina, lepené dřevo, korek a laminát až po epoxidové nátěry a stěrky.

Samonivelační podlahová stěrka je jedním z nejpřínosnějších materiálů pro úpravu nebo opravu poškozených či nevhodně připravených podkladů. Technologie a vlastnosti stěrek dnes umožňují široký rozsah aplikací v tloušťkách od 2 až 55 mm, zvyšují mechanickou odolnost podkladů, nebo jsou přímo použitelné jako finální podlahová vrstva.

Podlahové stěrky se primárně dělí na epoxidové či polyuretanové + cementové a ostatní. Polyuretanové jsou oblíbené hlavně v domácnostech či méně zátěžových prostorách z hlediska otěru a pojezdu, protože lépe tlumí kročejový hluk, jsou pružnější, měkčí, aplikované ve větší tloušťce 3–4 mm s různou strukturou a designovou úpravou.

VÝHODY POLYURETANOVÉ PODLAHY / STĚRKY

 • malá tloušťka jen 0,3–3 milimetry, u polyuretanových do 4 mm.
 • podlaha je beze spár
 • dobrá tepelná vodivost a mechanické vlastnosti
 • chemická a vodoodpudivá odolnost
 • velké množství dekorů a barev včetně 3D vzorů
 • povrch může být lesklý, matný i s protiskluzovou úpravou

NEVÝHODY POLYURETANOVÉ PODLAHY / STĚRKY

 • finančně nákladnější – ceny od 800 Kč / m2, avšak i v řádech tisíců.
 • potřeba mít dobře připravený a pevný podklad.
 • nutná izolace podkladu proti zemní vlhkosti / nejsou paropropustné – difúzní
 • nejedná se o přírodní materiál – syntetický povrch
 • velmi náročné odstranění vs. silikátové nátěrové podlahové systémy OBTEGO®
 • budoucí riziko povrchového poškození bez možnosti lokální opravy vs. silikátové nátěrové podlahové systémy OBTEGO®

Polyuretanové stěrky

Naše firma se zabývá aplikací inovativních tenkovrstvých mikro cementových, epoxidových či polyuretanových stěrek a systémem jejich povrchových úprav. Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Instalace podlahových stěrek vyžaduje vstupní inspekci betonových či litých podlah zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových podlahy dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Polyuretanové stěrky

Dále je provedena zkouška pevnosti a tvrdosti podkladu. Pevnost a tvrdost podkladu se posoudí pomocí ocelového trnu, který se do něj zarývá. U podlah s neznámou skladbou se volí sonda v tloušťce podkladních vrstev. Následně je provedeno měření vlhkosti podkladu, jelikož je velmi důležitým parametrem podlahy před aplikací samonivelačních hmot z hlediska zbytkové vlhkosti stávajících potěrů. U betonových potěrů nesmí podle ČSN jejich zbytková vlhkost přesáhnout 4 %, u anhydritových potěrů dokonce 0,5 %. Zbytkové vlhkosti se měří pomocí CM metru – karbidovou zkouškou.

Je také prováděna zkouška savosti podkladu. Savost stávajícího podkladu se posoudí pomocí nalití malého množství vody na podklad. Pokud se voda po zhruba 5 minutách beze zbytku vsákne, jedná se o savý podklad, v opačném případě je podklad nesavý. V případě potřeby odstranění zbytků volných částic, nátěrů, lepidel a dalších balastních materiálů je provedeno odstranění mechanickou cestou, a to obroušením, tryskáním nebo odfrézováním až na vrstvu pevného soudržného podkladu. V případě potřeby se podlaha musí odmastit.

Instalaci podlahové stěrky předchází také důkladná penetrace podkladu. Podklad se penetruje podle zkoušky savosti příslušným druhem penetračního nátěru a to celoplošně a rovnoměrně. Na savé podklady přijde 1x penetrační nátěr a na zvláště savé podklady se penetrační nátěr nanáší případně dvakrát. V případě nesavého podkladu poslouží jako přípravný penetrační nátěr adhezní můstek. V případě aplikace nivelační podlahové stěrky na problematické podklady, použijme jako podkladový nátěr epoxidovou kotvu. Vyrovnání lokálních výtluků lze provést pomocí rychle tuhnoucí opravné hmoty.

Kontrola vyzrálé podlahové stěrky se provádí po vyzrání samonivelační hmoty vizuální kontrolou a kontrolou rovinnosti, a to opět pomocí dvoumetrové dřevěné nebo hliníkové latě. Odchylka rovinnosti nesmí být větší než 2 mm na dvoumetrové lati. Takto vyrovnané podlahové plochy jsou připraveny k následné pokládce podlahoviny či finální povrchové úpravě nátěrem či uzavírací difuzní transparentní impregnací.

Polyuretanové stěrky

POLYURETANOVÉ PODLAHOVÉ STĚRKY A PARAMETRY

Polyuretanové pryskyřice se používají v mnoha odvětvích průmyslu již více než 60 let. Důležitou vlastností polyuretanu je schopnost přizpůsobit se individuálním požadavkům. Nabízí možnost regulace vlastností, jako jsou vytvrzování, elasticita a odolnost proti stárnutí, povětrnostním vlivům, zvětrávání, praskání a poškrábání. Podlahy na bázi polyuretanových pryskyřic mají všestranné využití. Polyuretanové (PU) podlahy se původně využívali především v průmyslu. V posledních letech se ale staly velmi oblíbené i pro rodinné domy, byty a komerční objekty.

Obsah podlahy je složen ze dvou hlavních částí, které spolupůsobením vytvoří velmi hladký, ale odolný povrch. Pokud byste hledali rozdíl mezi epoxidovou a polyuretanovou podlahou, je to právě v jejich složení. Kromě chemického složení jsou to i fyzikální vlastnosti, které jsou odlišné a lze v nich pozorovat výrazné rozdíly. Na první pohled rozdíl neuvidíte, protože jejich vzhled i aplikace jsou téměř identické. Obě technologie jsou bezespárové a skvěle se udržují. Tloušťka a struktura těchto systémů je závislá na požadavcích na zatížení a komfortu. Lze míchat různé barvy a vytvářet velmi dekorativní obrazce.

Polyuretanové povrchové úpravy se aplikují v tekuté formě a ihned po vytvrdnutí jsou inertní a fyziologicky neškodné. Nerovnosti podkladu se dají jednoduše vyrovnat a půdorysy jakéhokoliv tvaru lze pokrýt bez mimořádné a dodatečné práce. Na dotek je tento typ podlah velmi příjemný a teplý. Jelikož na podlaze nejsou žádné spáry, snadno se udržují, nejsou na ní prakticky žádné bakterie a dokonce se dají i chemicky dezinfikovat. Polyuretanové (PU) podlahy musí být v první řadě odolné. Díky svým vlastnostem odolají různým podmínkám. Tyto polyuretanové lité podlahy jsou vhodné i na podlahové topení. Nejsou až tak silné, aby z nich nepronikalo teplo až do místnosti. Podlahy jsou dokonale spojeny s potěrem a umožňují tak okamžitou regulaci tepla v topení. Tepelné ztráty se tak rapidně snižují, které byly způsobeny tepelným odporem, pokud je srovnáváme s jinými podlahami.

V naší nabídce naleznete lité polyuretanové podlahy či  polyuretanové podlahy do zátěžových prostor. Jedná se například o 2-komponentní polyuretanové barevné nátěry, polyuretanové dekorativní 2-komponentní podlahy či lité polyuretanové (PU) podlahy. Nezávisle na barevném provedení a na tom, co bude na podlahách umísťováno, jsou vhodné zejména do skladů, průmyslových hal a všech místností, kde se sdružuje výroba a množství pracovníků.  Veškerý sortiment polyuretanových podlah odebíráme pouze v té nejvyšší kvalitě a od předních výrobců jako je například Arturo, Sika aj.